Wrzesień 7, 2018

O projekcie


Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś III Cyfrowe skierowany jest do 2400 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 2235 w wieku 65 lat i więcej w okresie do końca 02.2021 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie i utrwalenie kompetencji informatycznych, w tym korzystanie z Internetu przez 2400 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego, w tym 2235 w wieku 65 lat i więcej w okresie do końca 02.2021 r. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki kompleksowym działaniom rozwojowym, realizowanym w dwóch kategoriach: szkolenia i działania animacyjne.

 

Szkolenia

W projekcie przeprowadzonych zostanie 300 szkoleń, obejmujących 16 spotkań szkoleniowych po 4 godziny lekcyjne. Przewidziana częstotliwość zajęć dla uczestnika to 2-3 razy w tygodniu, zarówno a trybie stacjonarnym, jak i mobilnym. Zakładana liczebność grup szkoleniowych to średnio 8 osób.

  • Uczestnicy będą mogli, wraz z trenerem, wybrać interesujące ich obszary funkcjonalne zastosowania Internetu
  • Każda grupa uczestników uczestniczących w projekcie przejdzie pełen cykl działań rozwojowych.
  • Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w wynajętych salach komputerowych z pełnym wyposażeniem oraz na tabletach, które będą nagrodą dla uczestników za aktywne uczestnictwo w projekcie.
  • Zajęcia w trybie mobilnym odbywać się będą na laptopach i tabletach, w analogicznym wymiarze jak w salach stacjonarnych.

 

Działania animacyjne

Działania animacyjne mają prowadzić do utrwalenia efektów szkoleń w zakresie nabytej wiedzy i posługiwania się otrzymanym sprzętem. Dalsze bieżące wsparcie w wykorzystaniu kompetencji cyfrowych oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w czasie samodzielnej pracy uczestników, ze sprzętem informatycznym.

 

Działania te odbywać się będą w okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń. Przewidziane są 3 spotkania animacyjne dla każdej grupy szkoleniowej przeprowadzone w miejscu szkoleń lub w pomieszczeniach udostępnionych przez lokalne społeczności.


Wpis ostatnio zapisany: 2018-09-07 13:26:31